Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Profilm Oy
Luuvanmäenkuja 3
02620 Espoo
Puhelin: +358 40 157 9503

2. Rekisterin nimi
Profilm Oy:n asiakasrekisteri (jatkossa rekisterinpitäjä)

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään rekisterinpitäjän omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys kiellä suoramarkkinointia. Rekisterinpitäjä saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, verkko-osoite, sähköposti), asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti), tiedot asiakasyrityksen toimeksiannosta, laskutustiedot, asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan rekisterinpitäjän asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös kaupallisista ja julkisista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Sekä rekisterinpitäjän että rekisterinpitäjän käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

8. Tarkastusoikeus
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1)

9. Markkinointiluvan peruminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä saamassaan sähköpostissa olevalla linkillä.